Câu hỏi:

18/05/2022 21

Em đồng tình hay không đồng tình với hành vi của các bạn nào trong tranh dưới đây? Vì sao?

Em đồng tình hay không đồng tình với hành vi của các bạn nào trong (ảnh 1)Em đồng tình hay không đồng tình với hành vi của các bạn nào trong (ảnh 2)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Em đồng tình với hành vi của các bạn trong tranh 1 và 4 vì các bạn đã tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ: đi đúng phần vạch kẻ đường cho người đi bộ, đi sát về lề đường để không cản trở giao thông.

- Em không đồng tình với hành vi của các bạn trong tranh 2 và 3 vì

+ Bạn nhỏ trong bức tranh 2 đã không quan sát khi qua đường khiến người lái xe không phản ứng kịp và ngã ra đường.

+ Trong bức tranh thứ 3, hai bạn nhỏ đã sang đường mà không có sự chỉ dẫn của người lớn và không sử dụng cầu vượt dành cho người đi bộ, điều này rất nguy hiểm có thể ảnh gây cản trở giao thông hoặc gây tai nạn giao thông.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hiểu sự cần thiết phải tuân thủ quy tắc an toàn khi đi bộ.

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Tìm hiểu sự cần thiết phải tuân thủ quy tắc an toàn khi đi bộ. (ảnh 1)

- Điều gì có thể xảy ra với các bạn trong bức tranh trên?

- Theo em, vì sao phải tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ?

Xem đáp án » 18/05/2022 28

Câu 2:

Vẽ hoặc sưu tầm tranh để tuyên truyền với bạn bè, người thân về quy tắc đi bộ an toàn:

Vẽ hoặc sưu tầm tranh để tuyên truyền với bạn bè, người thân về quy tắc (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 25

Câu 3:

Hằng ngày, em hãy tuân thủ nghiêm túc các quy tắc an toàn khi đi bộ.

Xem đáp án » 18/05/2022 20

Câu 4:

Em sẽ làm gì trong các tình huống dưới đây.

Em sẽ làm gì trong các tình huống dưới đây. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 18

Câu 5:

Chơi trò chơi “Đi theo tín hiệu giao thông”.

Chơi trò chơi “Đi theo tín hiệu giao thông”. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 17

Câu 6:

Tìm hiểu các quy tắc an toàn khi đi bộ.

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Tìm hiểu các quy tắc an toàn khi đi bộ.  Quan sát tranh và trả lời (ảnh 1)

- Việc đi bộ của các bạn đã đảm bảo an toàn chưa? Vì sao?

- Khi đi bộ, chúng ta cần phải tuân thủ những quy tắc an toàn nào?

Xem đáp án » 18/05/2022 16

Bình luận


Bình luận