Câu hỏi:

18/05/2022 18

Em sẽ làm gì trong các tình huống dưới đây.

Em sẽ làm gì trong các tình huống dưới đây. (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tình huống 1: Em sẽ nhờ sự trợ giúp của người lớn để qua đường.

- Tình huống 2: Em sẽ từ chối bạn và khuyên các bạn không nên dàn hàng ngang khi đi đường vì điều đó rất nguy hiểm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ hoặc sưu tầm tranh để tuyên truyền với bạn bè, người thân về quy tắc đi bộ an toàn:

Vẽ hoặc sưu tầm tranh để tuyên truyền với bạn bè, người thân về quy tắc (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 25

Câu 2:

Tìm hiểu sự cần thiết phải tuân thủ quy tắc an toàn khi đi bộ.

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Tìm hiểu sự cần thiết phải tuân thủ quy tắc an toàn khi đi bộ. (ảnh 1)

- Điều gì có thể xảy ra với các bạn trong bức tranh trên?

- Theo em, vì sao phải tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ?

Xem đáp án » 18/05/2022 23

Câu 3:

Em đồng tình hay không đồng tình với hành vi của các bạn nào trong tranh dưới đây? Vì sao?

Em đồng tình hay không đồng tình với hành vi của các bạn nào trong (ảnh 1)Em đồng tình hay không đồng tình với hành vi của các bạn nào trong (ảnh 2)

Xem đáp án » 18/05/2022 20

Câu 4:

Hằng ngày, em hãy tuân thủ nghiêm túc các quy tắc an toàn khi đi bộ.

Xem đáp án » 18/05/2022 20

Câu 5:

Chơi trò chơi “Đi theo tín hiệu giao thông”.

Chơi trò chơi “Đi theo tín hiệu giao thông”. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 17

Câu 6:

Tìm hiểu các quy tắc an toàn khi đi bộ.

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Tìm hiểu các quy tắc an toàn khi đi bộ.  Quan sát tranh và trả lời (ảnh 1)

- Việc đi bộ của các bạn đã đảm bảo an toàn chưa? Vì sao?

- Khi đi bộ, chúng ta cần phải tuân thủ những quy tắc an toàn nào?

Xem đáp án » 18/05/2022 14

Bình luận


Bình luận