Câu hỏi:

19/05/2022 34

Vi sinh vật có vai trò rất quan trọng với con người và tự nhiên. Hãy kể một số ví dụ về vai trò của vi sinh vật trong đời sống hằng ngày.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một số ví dụ về vai trò của vi sinh vật trong đời sống hằng ngày:

- Phân giải các chất thải và xác sinh vật thành chất khoáng, đảm bảo vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, làm giàu chất dinh dưỡng cho đất.

- Vi sinh vật tự dưỡng tạo ra O2 và chất dinh dưỡng cung cấp cho các sinh vật dị dưỡng.

- Phân giải các chất thải, đặc biệt là các chất thải độc hại như: nhựa, hóa chất nhân tạo, chất phóng xạ giúp làm giảm ô nhiễm môi trường.

- Cộng sinh trong cơ thể người giúp tăng cường miễn dịch, tiêu hóa; tổng hợp một số vitamin, amino acid không thay thế,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu một số ví dụ về ứng dụng của vi sinh vật trong đời sống.

Xem đáp án » 19/05/2022 59

Câu 2:

Phân tích triển vọng của công nghệ vi sinh vật trong tương lai. Kể tên một số ngành nghề liên quan đến vi sinh vật trong tương lai và triển vọng của các ngành nghề đó.

Xem đáp án » 19/05/2022 45

Câu 3:

Việc ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn dựa trên những cơ sở khoa học nào?

Xem đáp án » 19/05/2022 38

Câu 4:

Nêu một số thành tựu hiện đại của công nghệ vi sinh vật.

Xem đáp án » 19/05/2022 35

Câu 5:

Một bạn học sinh nói: “Vi sinh vật có hại vì chúng gây bệnh cho con người, vì vậy cần kìm hãm và tiêu diệt chúng”. Em có đồng ý với ý kiến của bạn không? Giải thích.

Xem đáp án » 19/05/2022 32

Câu 6:

Công nghệ vi sinh vật được ứng dụng trong các lĩnh vực nào? Nêu một số ví dụ minh họa cho từng lĩnh vực.

Xem đáp án » 19/05/2022 31

Bình luận


Bình luận