Câu hỏi:

19/05/2022 20

Một dạng vật chất không có cấu tạo tế bào, vô cùng nhỏ bé làm khuynh đảo thế giới có tên là virus. Virus là gì và có cấu tạo như thế nào mà khiến cho con người đã, đang và sẽ liên tục phải đối phó với những dịch bệnh do chúng gây ra?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Virus là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước vô cùng nhỏ bé, chỉ được nhân lên trong tế bào của sinh vật sống.

- Virus được cấu tạo từ hai thành phần chính: lõi là nucleic acid và vỏ là protein. Ngoài hai thành phần chính này, một số virus động vật còn có thêm lớp màng kép phospholipid ở bên ngoài (lớp vỏ ngoài) với các gai glycoprotein giúp chúng tiếp cận tế bào chủ.

→ Virus có thể sống kí sinh ở tất cả các nhóm sinh vật, từ vi khuẩn đến động vật và thực vật. Các sinh vật như động vật, thực vật là các ổ chứa virus có thể biểu hiện hoặc không biểu hiện triệu chứng nhiễm virus nhưng từ đó virus có thể phát tán và gây bệnh sang người hoặc sang các vật chủ khác khiến cho việc không chế dịch bệnh do virus gây ra trở nên khó khăn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình 24.2, thực hiện các yêu cầu sau: Phân biệt chu kì sinh tan với chu kì tiềm tan của thể thực khuẩn.

Quan sát hình 24.2, thực hiện các yêu cầu sau: Phân biệt chu kì sinh tan với chu kì tiềm tan của thể thực khuẩn. (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 34

Câu 2:

Tất cả các loại virus đều có đặc điểm chung gì?

Xem đáp án » 19/05/2022 27

Câu 3:

Virus là gì? Tại sao virus lại không được xem là một vật sống hoàn chỉnh?

Xem đáp án » 19/05/2022 23

Câu 4:

Quan sát hình 24.2, thực hiện các yêu cầu sau: Mô tả các bước trong quá trình nhân lên của virus.

Quan sát hình 24.2, thực hiện các yêu cầu sau: Mô tả các bước trong quá trình nhân lên của virus. (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 19

Câu 5:

Dựa trên quy trình nhân lên của virus, em hãy đề xuất cách ngăn cản virus xâm nhập vào tế bào.

Xem đáp án » 19/05/2022 19

Câu 6:

Nêu một số vật trung gian truyền bệnh virus ở người mà em biết.

Xem đáp án » 19/05/2022 18

Bình luận


Bình luận