Câu hỏi:

22/05/2022 34

Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ở Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp theo lãnh thổ cao nhất trong cả nước.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguồn cung cấp thịt chủ yếu trên thị trường nước ta hiện nay là từ

Xem đáp án » 22/05/2022 167

Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây có ý nghĩa quốc gia?

Xem đáp án » 22/05/2022 137

Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng chiếm cao nhất trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế?

Xem đáp án » 22/05/2022 110

Câu 4:

Cho biểu đồ

Cho biểu đồ   Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?  A. Tốc độ tăng trưởng giá trị doanh thu lữ hành của nước ta (ảnh 1)

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 22/05/2022 79

Câu 5:

Cho biểu đồ về khu vực I, khu vực II, khu vực III của Phi-lip-pin:

Cho biểu đồ về khu vực I, khu vực II, khu vực III của Phi-lip-pin:   (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) (ảnh 1)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 22/05/2022 74

Câu 6:

Thế mạnh để phát triển công nghiệp nhiệt điện ở nước ta là

Xem đáp án » 22/05/2022 58

Câu 7:

Với một mùa đông lạnh và có mưa phùn, Đồng bằng sông Hồng có lợi thế để:

Xem đáp án » 22/05/2022 54

Bình luận


Bình luận