25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 có lời giải - Đề 23

  • 2985 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Thuận lợi về kinh tế - xã hội đối với ngành thủy sản nước ta là

Xem đáp án

Thuận lợi về kinh tế - xã hội đối với ngành thủy sản nước ta là thị trường ngoài nước về thủy sản mở rộng

- Đáp án  A, B, D là những thuận lợi về điều kiện tự nhiên.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Để hạn chế thiệt hại do bão gây ra đối với các vùng đồng bằng ven biển thì biện pháp phòng chống tốt nhất là :

Xem đáp án

vùng đồng bằng ven biển là nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão với cường độ gió lớn, sóng biển đánh vào bờ mạnh

=>  gây sạt lở bờ biển, phá hủy cuốn trôi nhà cửa vùng ven biển.

=> Biện pháp phòng tránh tốt nhất là củng cố công trình đê biển, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là

Xem đáp án

Ở Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp theo lãnh thổ cao nhất trong cả nước.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Thế mạnh để phát triển công nghiệp nhiệt điện ở nước ta là

Xem đáp án

Công nghiệp nhiệt điện phát triển dựa vào nguồn tài nguyên khoáng sản than ở Đông Bắc và dầu khí tự nhiên ở Đông Nam Bộ. Một số nhà máy nhiệt điện lớn ở nước ta như Phả Lại, Uông Bí, Na Dương, Phú Mỹ, Thủ Đức,…

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Trong việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ, ngoài thủy lợi thì biện pháp quan trọng tiếp theo là

Xem đáp án

- Vấn đề thuỷ lợi có ý nghĩa hàng đầu trong phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Bộ.

- Tiếp đến là vấn đề thay đổi cơ cấu cây trồng đang nâng cao hơn vị trí của vùng như: là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

A

6 ngày trước

A Văn Bê

Bình luận


Bình luận