25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 có lời giải - Đề 22

  • 6489 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tài nguyên thiên nhiên nước ta bị suy giảm chủ yếu là do

Xem đáp án
Chọn B
Tài nguyên thiên nhiên nước ta bị suy giảm chủ yếu là do khai thác quá mức.

Câu 2:

Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta là

Xem đáp án

Chọn D

Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta là quy định việc khai thác như cấm săn bát động vật quý hiếm, cấm khai thác gỗ trong rừng non, cấm sử dụng chất nổ mang tính hủy diệt để khai thác.

Câu 3:

Đàn bò sữa phát triển khá mạnh ven các thành phố lớn do

Xem đáp án

Chọn B

Đàn bò sữa phát triển khá mạnh ven các thành phố lớn do thị trường tiêu thụ lớn.

Câu 4:

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp thuỷ điện ở nước ta là

Xem đáp án

Chọn B

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp thuỷ điện ở nước ta là sự phân mùa của khí hậu.

Câu 5:

Ngành công nghiệp thế mạnh của Trung Du và miền núi Bắc Bộ là

Xem đáp án

Chọn A

Ngành công nghiệp thế mạnh của Trung Du và miền núi Bắc Bộ là công nghiệp năng lượng.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

A

1 tháng trước

A Văn Bê

Bình luận


Bình luận