25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 có lời giải - Đề 21

  • 6487 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chính làm ô nhiễm nguồn nước ở các đô thị lớn nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Chọn B

Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở các đô thị lớn nước ta, nhưng nguyên nhân chính là do chất thải từ sản xuất công nghiệp.

Câu 2:

Thiên tai chủ yếu của vùng đồi núi nước ta là

Xem đáp án

Chọn B

Thiên tai chủ yếu của vùng đồi núi nước ta là lũ quét, xói mòn đất, sạt lở đất.

Câu 3:

Công nghiệp chế biến rượu, bia, nước ngọt ở nước ta phân bố tập trung ở

Xem đáp án

Chọn C

Công nghiệp chế biến rượu, bia, nước ngọt ở nước ta phân bố tập trung ở các đô thị lớn.               

Câu 4:

Hai bể trầm tích có triển vọng nhất về trữ lượng và khả năng khai thác dầu khí ở nước ta là

Xem đáp án

Chọn A

Hai bể trầm tích có triển vọng nhất về trữ lượng và khả năng khai thác dầu khí ở nước ta là Cửu Long và Nam Côn Sơn.

Câu 5:

Vấn đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Bắc Trung Bộ còn hạn chế là do

Xem đáp án

Chọn C

Vấn đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Bắc Trung Bộ còn hạn chế là do cơ sở hạ tầng kém phát triển.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

A

1 tháng trước

A Văn Bê

Bình luận


Bình luận