25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 có lời giải - Đề 20

  • 6488 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Diện tích đất nông nghiệp nước ta bị thu hẹp chu yếu do

Xem đáp án

Chọn B

Diện tích đất nông nghiệp nước ta bị thu hẹp chu yếu là do chuyển đổi mục đích sang thổ cư, xây dựng, nuôi trồng thủy sản…

Câu 2:

Biện pháp chủ yếu để bảo vệ rừng sản xuất

Xem đáp án

Chọn C

Biện pháp chủ yếu để bảo vệ rừng sản xuất là duy trì diện tích và chất lượng rừng. SGK ĐL 12 bài 14.

Câu 3:

Thế mạnh chủ yếu của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta là

Xem đáp án

Chọn B

Thế mạnh chủ yếu của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta là nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. SGK 12 bài 27.

Câu 4:

Biện pháp chủ yếu để công nghiệp nước ta thích nghi tốt với cơ chế thị trường là

Xem đáp án

Chọn A

Biện pháp chủ yếu để công nghiệp nước ta thích nghi tốt với cơ chế thị trường là xây dựng cơ cấu ngành linh hoạt. SGK 12 bài 26.

Câu 5:

Vấn đề cần chú ý trong phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án

Chọn B

Vấn đề cần chú ý trong phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ là ô nhiễm môi trường. SGK ĐL 12 bài 39.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

A

1 tháng trước

A Văn Bê

Bình luận


Bình luận