25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 có lời giải - Đề 12

  • 6459 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chính làm ô nhiễm nguồn nước ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Chọn B

Nguyên nhân chính làm ô nhiễm nguồn nước ở nước ta hiện nay là chất thải công nghiệp từ các nhà máy, xí nghiệp thải lượng lớn chất thải làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước.      


Câu 2:

Biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng ở nước ta là

Xem đáp án

Chọn A

Biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng ở nước ta là bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học của các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển.

Câu 3:

Cơ cấu công nghiệp theo ngành nước ta hiện nay

Xem đáp án

Chọn D

Cơ cấu công nghiệp theo ngành nước ta hiện nay tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.

Câu 4:

Vùng tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Chọn C

Vùng tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nước ta hiện nay là Đông Nam Bộ.

Câu 5:

Hạn chế lớn trong phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án

Chọn D

Hạn chế lớn trong phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là thiếu vốn, kĩ thuật

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

A

1 tháng trước

A Văn Bê

Bình luận


Bình luận