25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 có lời giải - Đề 3

  • 6462 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nước ta có điều kiện thuận lợi cho đánh bắt thủy sản do có

Xem đáp án

Chọn A

Nước ta có điều kiện thuận lợi cho đánh bắt thủy sản do có vùng biển rộng, nguồn lợi thủy sản phong phú, có các ngư trường lớn (4 ngư trường).


Câu 2:

Để phòng chống khô hạn lâu dài cần

Xem đáp án

Chọn A

Để phòng chống khô hạn lâu dài phải giải quyết bằng cách xây dựng các công trình thủy lợi hợp lí.

Câu 3:

Cơ cấu công nghiệp nước ta có xu hướng đa dạng hóa sản phẩm để

Xem đáp án

Chọn D

Cơ cấu công nghiệp nước ta có xu hướng đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với yêu cầu thị trường, tăng hiệu quả đầu tư.

Câu 4:

Các nhà máy thủy điện lớn của nước ta được xây dựng chủ yếu trên sông

Xem đáp án

Chọn B

Các nhà máy thủy điện lớn của nước ta (nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La) được xây dựng trên sông Đà (một phụ lưu của hệ thống Hông Hồng).

Câu 5:

Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu để nâng cao chất lượng sản phẩm cây công nghiệp ở Tây Nguyên là

Xem đáp án

Chọn C

Để nâng cao chất lượng sản phẩm cây CN ở Tây Nguyên, cần phát triển công nghiệp chế biến.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

A

1 tháng trước

A Văn Bê

Bình luận


Bình luận