25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 có lời giải - Đề 6

  • 6460 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hoạt động khai thác hải sản xa bờ ngày càng  phát triển do

Xem đáp án

Chọn A

Hoạt động khai thác hải sản xa bờ ở nước ta ngày càng phát triển là do tàu thuyền và ngư cụ ngày càng hiện đại hơn (chú ý từ khóa, khai thác xa bờ tốt chủ yếu nhờ vào tàu thuyền, ngư cụ hiện đại, dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển…)

Câu 2:

Biện pháp để bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học, nguồn gen quý là bảo vệ và phát triển rừng

Xem đáp án

Chọn D

Biện pháp giảm để bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học, nguồn gen quý là bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng (chú ý rừng đặc dụng là vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên).

Câu 3:

Loại hình du lịch biển đảo nước ta hiện nay

Xem đáp án

Chọn A

Trong ngành du lịch, loại hình du lịch biển - đảo thu hút nhiều khách nhất và doanh thu tăng nhanh nhất. Do nước ta có nhiều điều kiện để phát triển, loại hình sản phẩm du lịch đa dạng, cơ sở hạ tầng du lịch tốt hơn.

Câu 4:

Các nhà máy nhiệt điện than nước ta tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án

Chọn B

Các nhà máy nhiệt điện than nước ta tập trung chủ yếu ở miền Bắc do có nguồn nhiên liệu phong phú từ bể than ở Quảng Ninh - trữ lượng lớn nhất Đông Nam Á.

 


Câu 5:

Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu của việc khai thác chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án

Chọn D

Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu của việc khai thác chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là cơ sở năng lượng (điện). Cơ sở năng lượng của vùng phát triển nhờ nguồn điện và mạng lưới điện.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

A

1 tháng trước

A Văn Bê

Bình luận


Bình luận