25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 có lời giải - Đề 17

  • 6461 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chính làm cho sinh vật biển nước ta ngày càng bị suy giảm là do

Xem đáp án

Chọn B

Nguyên nhân chính làm cho sinh vật biển nước ta ngày càng bị suy giảm là do khai thác quá mức.

Câu 2:

Biện pháp hạn chế xói mòn đất ở đồi núi nước ta là

Xem đáp án

Chọn C

Biện pháp hạn chế xói mòn đất ở đồi núi nước ta là làm ruộng bậc thang, đào hố vẫy cá, trồng cây theo băng.

Câu 3:

Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ nước ta hiện nay

Xem đáp án

Chọn A

Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ nước ta hiện nay hoạt động CN  tập trung chủ yếu ở một số khu vực, ở Bắc Bộ, ĐBSH và phụ cận là vùng có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước ta hiện nay. Vùng núi, vùng sâu, vùng xa: CN chậm phát triển, phân bố phân tán, rời rạc

 


Câu 4:

Vùng có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta là

Xem đáp án

Chọn D

Vùng có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta là Đồng bằng sông cửu Long.

Câu 5:

Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây công nghiệp  ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án

Chọn A

Do ở Đông Nam Bộ có một mùa khô sâu sắc gây ra tình trạng thiếu nước trầm trọng vào mùa khô nên thủy lợi là vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây trồng ở Đông Nam Bộ.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

A

1 tháng trước

A Văn Bê

Bình luận


Bình luận