25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 có lời giải - Đề 9

  • 6369 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Loại rừng chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án
Loại rừng chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta hiện nay là rừng phòng hộ. Đáp án: A.

Câu 2:

Lũ lên nhanh và rút nhanh là đặc điểm sông ngòi của vùng

Xem đáp án

Lũ lên nhanh và rút nhanh là đặc điểm sông ngòi của vùng. Đáp án: D.


Câu 3:

Ngành công nghiệp ở nước ta cần đi trước một bước so với các ngành khác

Xem đáp án

Ngành công nghiệp ở nước ta cần đi trước một bước so với các ngành khác là điện lực. Đáp án: D.


Câu 4:

Ngành công nghiệp chế biến không được phân bố chủ yếu ở các đô thị là

Xem đáp án

Ngành công không được phân bố chủ yếu ở các đô thị  chè, cà phê, cao su. Đáp án: B.


Câu 5:

Thế mạnh của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ là

Xem đáp án

Thế mạnh của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ  là thủy năng.

 Đáp án: C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

A

1 tháng trước

A Văn Bê

Bình luận


Bình luận