25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 có lời giải - Đề 11

  • 6371 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Biện pháp mở rộng diện tích rừng đặc dụng ở nước ta là

Xem đáp án

Biện pháp mở rộng diện tích rừng đặc dụng ở nước ta là lập khu bảo tồn. Đáp án: C.


Câu 2:

Giải pháp để giảm thiệt hại do lũ quét gây ra ở nước ta là

Xem đáp án

Giải pháp để giảm thiệt hại do lũ quét gây ra ở nước ta là phát triển vốn rừng. Đáp án: B.


Câu 3:

Ngành công nghiệp của nước ta hiện nay

Xem đáp án

Ngành công nghiệp của nước ta hiện nay phân bố không đều. Đáp án: B.


Câu 4:

Tiềm năng than đá nước ta tập trung chủ yếu ở vùng

Xem đáp án

Tiềm năng than đá nước ta tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc. Đáp án: D.


Câu 5:

Vùng ven biển ở Đông Nam Bộ có nhiều thuận lợi để

Xem đáp án

Vùng ven biển ở Đông Nam Bộ có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch.

 Đáp án: A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

A

1 tháng trước

A Văn Bê

Bình luận


Bình luận