25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 có lời giải - Đề 19

  • 6370 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta xảy ra nghiêm trọng ở

Xem đáp án

Chọn B

Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta xảy ra nghiêm trọng nhất là các thành phố lớn.

Câu 2:

Biện pháp hiệu quả để hạn chế hạn hán ở nước ta là

Xem đáp án

Chọn A

Biện pháp hiệu quả để hạn chế hạn hán ở nước ta là xây dựng các công trình thủy lợi hợp lí.

Câu 3:

Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nước ta hiện nay

Xem đáp án

Chọn A

Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nước ta hiện nay sản phẩm đa dạng bao gồm công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt, công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi, chế biến thủy hải sản.

Câu 4:

Vùng tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nước ta là

Xem đáp án

Chọn B

Vùng tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nước ta là Đông Nam Bộ.

Câu 5:

Giải pháp hàng đầu trong phát triển công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ là phát triển

Xem đáp án

Chọn B

Giải pháp hàng đầu trong phát triển công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ là phát triển là phát triển cơ sở năng lượng.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

A

1 tháng trước

A Văn Bê

Bình luận


Bình luận