25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 có lời giải - Đề 15

  • 6490 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đồng bằng sông Cửu Long ngập lụt chủ yếu do

Xem đáp án

Chọn B

Đồng bằng sông Cửu Long ngập lụt chủ yếu do mưa lớn, triều cường.   

Câu 2:

Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta là

Xem đáp án

Chọn D

Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta là quy định việc khai thác để đảm bảo việc sử dụng lâu dài các nguồn lợi sinh vật của đất nước.

Câu 3:

Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta hiện nay

Xem đáp án

Chọn C

Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta hiện nay phân bố rộng rãi khắp cả nước.

Câu 4:

Cơ sở nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc chủ yếu là

Xem đáp án

Chọn A

Cơ sở nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc chủ yếu là than đá từ Quảng Ninh.

Câu 5:

Vấn đề bách nhất hiện nay để bảo vệ rừng tự nhiên ở Tây Nguyên là

Xem đáp án

Chọn A

Vấn đề bách nhất hiện nay để bảo vệ rừng tự nhiên ở Tây Nguyên là ngăn chặn phá rừng do đang bị khai thác quá mức.  

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

A

1 tháng trước

A Văn Bê

Bình luận


Bình luận