25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 có lời giải - Đề 4

  • 6368 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sản lượng thủy sản khai thác của nước ta tăng chủ yếu do

Xem đáp án

Chọn A

Sản lượng khai thác thủy sản nước ta tăng lên chủ yếu do đầu tư ngư cụ, tàu thuyền, đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.

Câu 2:

Biện pháp mở rộng rừng đặc dụng ở nước ta là

Xem đáp án

Chọn B

Rừng đặc dụng ở nước là là: vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển,..Mở rộng diện tích rừng đặc dụng là mở rộng diện tích các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển,…

Câu 3:

Để nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp cần

Xem đáp án

Chọn C

Để nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp cần đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, công nghệ.

Câu 4:

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nước ta phát triển dựa trên thế mạnh chủ yếu về

Xem đáp án

Chọn A

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm của nước ta là ngành CN trọng điểm, có thế mạnh lâu dài dựa trên nguồn nguyên liệu dồi dào lấy từ ngành nông nghiệp.

Câu 5:

Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu để giải quyết việc làm ở đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án

Chọn A

ĐBSH có lao động dồi dào, tăng nhanh, trong khi kinh tế còn chậm phát triển chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Vì vậy, cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh để tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

A

1 tháng trước

A Văn Bê

Bình luận


Bình luận