25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 có lời giải - Đề 18

  • 6372 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hiện nay diện tích rừng ngập mặn nước ta bị thu hẹp là do

Xem đáp án

Chọn A

Hiện nay diện tích rừng ngập mặn nước ta bị thu hẹp chủ yếu là do chuyển đổi mục đích sang nuôi tôm.

Câu 2:

Biện pháp để bảo vệ đất nông nghiệp vùng đồng bằng nước ta là

Xem đáp án

Chọn C

Biện pháp để bảo vệ đất nông nghiệp vùng đồng bằng nước ta là chống nhiễm phèn, nhiễm mặn, bón phân cải tạo đất thích hợp.

Câu 3:

Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta, ngành công nghiệp cần tập trung phát triển là

Xem đáp án

Chọn D

Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta, ngành công nghiệp cần tập trung phát triển là khai thác và chế biến dầu khí.

Câu 4:

Vùng thuận lợi để đánh bắt hải sản ở nước ta là

Xem đáp án

Chọn A

Vùng thuận lợi để đánh bắt hải sản ở nước ta là Duyên Hải Nam Trung Bộ.

 


Câu 5:

Giải pháp chủ yếu trong phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án

Chọn C

Giải pháp chủ yếu trong phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là cơ sở năng lượng (điện). Vấn đề cơ sở năng điện của vùng đang được giải quyết theo hướng sử dụng điện lưới quốc gia, xây dựng một số nhà máy thủy điện có quy mô trung bình trong vùng.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

A

1 tháng trước

A Văn Bê

Bình luận


Bình luận