Câu hỏi:

22/05/2022 104

Vùng có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Vùng có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước là Đồng bằng sông Hồng và phụ cận.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thế mạnh chủ chủ yếu để phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở nước ta là

Xem đáp án » 22/05/2022 443

Câu 2:

Ý nghĩa chủ yếu của việc bảo vệ rừng ở thượng lưu các sông ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án » 22/05/2022 112

Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết vườn quốc gia nào sau đây thuộc Tây Nguyên?

Xem đáp án » 22/05/2022 97

Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Xem đáp án » 22/05/2022 88

Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào nằm trên đường quốc lộ số 8?

Xem đáp án » 22/05/2022 87

Câu 6:

Cho biểu đồ:

Cho biểu đồ:   Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ  (ảnh 1)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của In-đô-nê-xi-a giai đoạn 2010 -2018.

Xem đáp án » 22/05/2022 83

Bình luận


Bình luận