Câu hỏi:

22/05/2022 104

Ý nghĩa chủ yếu của việc bảo vệ rừng ở thượng lưu các sông ở Đông Nam Bộ là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Ý nghĩa chủ yếu của việc bảo vệ rừng ở thượng lưu các sông ở Đông Nam Bộ là giữ mực nước, tránh hạ thấp nước ngầm vào mùa khô.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thế mạnh chủ chủ yếu để phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở nước ta là

Xem đáp án » 22/05/2022 435

Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết vườn quốc gia nào sau đây thuộc Tây Nguyên?

Xem đáp án » 22/05/2022 96

Câu 3:

Vùng có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước là

Xem đáp án » 22/05/2022 92

Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Xem đáp án » 22/05/2022 86

Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào nằm trên đường quốc lộ số 8?

Xem đáp án » 22/05/2022 81

Câu 6:

Cho biểu đồ:

Cho biểu đồ:   Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ  (ảnh 1)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của In-đô-nê-xi-a giai đoạn 2010 -2018.

Xem đáp án » 22/05/2022 80

Bình luận


Bình luận