Câu hỏi:

22/05/2022 23

Ở nước ta chăn nuôi còn chiếm tỉ trọng thấp trong nông nghiệp nguyên nhân chủ yếu là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Ở nước ta chăn nuôi chiếm tỉ trọng thấp trong nông nghiệp nguyên nhân chủ yếu là do dân số đông, nên nhu cầu lương thực cao hơn. Cần đảm bảo diện tích để trồng cây lương thực trước khi phát triển chăn nuôi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thế mạnh chủ chủ yếu để phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở nước ta là

Xem đáp án » 22/05/2022 384

Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết vườn quốc gia nào sau đây thuộc Tây Nguyên?

Xem đáp án » 22/05/2022 78

Câu 3:

Ý nghĩa chủ yếu của việc bảo vệ rừng ở thượng lưu các sông ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án » 22/05/2022 72

Câu 4:

Cho biểu đồ:

Cho biểu đồ:   Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ  (ảnh 1)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của In-đô-nê-xi-a giai đoạn 2010 -2018.

Xem đáp án » 22/05/2022 66

Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Xem đáp án » 22/05/2022 64

Câu 6:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số cao nhất trong các tỉnh sau đây?

Xem đáp án » 22/05/2022 58

Câu 7:

Vùng có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước là

Xem đáp án » 22/05/2022 53

Bình luận


Bình luận