Câu hỏi:

24/05/2022 27

Ở Việt Nam, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 và Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 có điểm giống nhau nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Dựa vào đối tượng, phương châm, địa bàn và hướng tiến công của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 và Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 để so sánh. 

Cách giải:

A, C loại và hướng tiến công của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là vùng rừng núi còn hướng tiến công của ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 chủ yếu là các đô thị.

B chọn vì phương châm của ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 và Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đều là đảm bảo chắc thắng mới đánh.

D loại vì đối tượng tác chiến của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là thực dân Pháp.

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những năm 90 của thế kỷ XX, quốc gia nào đã tạo ra 25% giá trị tổng sản phẩm của toàn thế giới?

Xem đáp án » 24/05/2022 42

Câu 2:

Một trong những nước Đồng minh có mặt ở Việt Nam trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

Xem đáp án » 24/05/2022 41

Câu 3:

Trong quá trình hoạt động, Tân Việt Cách mạng cũng chịu ảnh hưởng của tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án » 24/05/2022 40

Câu 4:

Một trong những hướng tiến công chủ yếu của bộ đội chủ lực Việt Nam trong Đông - Xuân 1953 – 1954 là

Xem đáp án » 24/05/2022 37

Câu 5:

Ngày 24 -3 - 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 24/05/2022 36

Câu 6:

Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

Xem đáp án » 24/05/2022 34

Câu 7:

Nội dung nào sau đây không phải là khó khăn của kinh tế Nhật Bản trong những năm 1952 – 1973?

Xem đáp án » 24/05/2022 33

Bình luận


Bình luận