Câu hỏi:

24/05/2022 137

Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Địa điểm đầu tiên thực dân Pháp lựa chọn để tấn công xâm lược Việt Nam vào giữa thế kỉ XIX là

Xem đáp án » 24/05/2022 386

Câu 2:

Nội dung nào không phải là đặc điểm cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược vào giữa thế kỉ XIX

Xem đáp án » 24/05/2022 371

Câu 3:

Ba tỉnh miền Tây Nam Kì vào giữa thế kỉ XIX ở Việt Nam bao gồm các tỉnh

Xem đáp án » 24/05/2022 346

Câu 4:

Người chỉ huy quân dân mặt trận Đà Nẵng - Quảng Nam đánh Pháp trong những năm 1858 - 1859 là ai?  

Xem đáp án » 24/05/2022 292

Câu 5:

Duyên cớ để thực dân Pháp tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam (1858 - 1884) là do triều Nguyễn

Xem đáp án » 24/05/2022 238

Câu 6:

Sự kiện nào đánh dấu Việt Nam chính thức trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?

Xem đáp án » 24/05/2022 222

Câu 7:

Hiệp ước đầu tiên mà thực dân Pháp kí với triều Nguyễn trong quá trình xâm lược Việt Nam là

Xem đáp án » 24/05/2022 217

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »