Câu hỏi:

25/05/2022 45

Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem đáp án » 25/05/2022 86

Câu 2:

Trình bày nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc (từ 1978). Từ cuộc cải cách của Trung Quốc đã để lại bài học gì cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam (1986)

Xem đáp án » 25/05/2022 69

Câu 3:

Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là

Xem đáp án » 25/05/2022 66

Câu 4:

Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là

Xem đáp án » 25/05/2022 58

Câu 5:

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Liên Xô và Mỹ cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (tháng 12 - 1989) là

Xem đáp án » 25/05/2022 53

Câu 6:

Cuộc Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động chống Liên Xô là cuộc chiến

Xem đáp án » 25/05/2022 46

Bình luận


Bình luận