Câu hỏi:

10/06/2022 4,805

Cho các oxit axit sau: CO2; SO3; N2O5; P2O5. Dãy axit tương ứng với các oxit axit trên là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CO2 có axit tương ứng là H2CO3

SO3 có axit tương ứng là H2SO4

N2O5 có axit tương ứng là HNO3

P2O5 có axit tương ứng là H3PO4       
Chọn đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 8,1g một kim loại (hoá trị III) tác dụng với khí clo có dư thu được 40,05g muối. Xác định kim loại đem phản ứng:

Xem đáp án » 03/06/2022 6,993

Câu 2:

Trong hơi thở, chất khí làm đục nước vôi trong là:

Xem đáp án » 03/06/2022 6,609

Câu 3:

Cho m gam bột sắt vào dung dịch axit sunfuric loãng dư, phản ứng hoàn toàn tạo ra 6,72 lít khí hiđro (đktc). Giá trị của m là:

Xem đáp án » 03/06/2022 6,595

Câu 4:

Sắt(III) oxit (Fe2O3) tác dụng được với:

Xem đáp án » 03/06/2022 5,142

Câu 5:

Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ca(OH)2, chỉ thu được muối CaCO3. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là:

Xem đáp án » 10/06/2022 3,702

Câu 6:

Kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau nhờ tính chất nào sau đây?

Xem đáp án » 03/06/2022 2,641

Bình luận


Bình luận