Câu hỏi:

10/06/2022 18

Tác giả phân tích nghệ thuật dùng từ của nhà thơ ở câu nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A. Chữ “muôn năm cũ” ở dòng trên đội xuống chữ “bây giờ” của dòng dưới càng bâng khuâng, luyến nhớ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em, mục đích chính của người viết đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 10/06/2022 25

Câu 2:

Người viết thể hiện rõ cảm xúc của mình về hình ảnh ông đồ ở câu nào?

Xem đáp án » 10/06/2022 25

Câu 3:

Vì sao văn bản Về bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên nêu trên là văn bản nghị luận văn học.

Xem đáp án » 10/06/2022 21

Câu 4:

Đoạn trích viết về vấn đề gì?

Xem đáp án » 10/06/2022 20

Câu 5:

Câu nào có bằng chứng được người viết dẫn ra từ bài thơ

Xem đáp án » 10/06/2022 20

Câu 6:

Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng bằng cụm chủ - vị

Xem đáp án » 10/06/2022 18

Bình luận


Bình luận