Câu hỏi:

11/01/2020 2,518

Cho khối trụ có thể tích bằng 45πcm3,chiều cao 5cm. Tính bán kính R của khối trụ đã cho

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khối trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông. Biết diện tích xung quanh của khối trụ bằng 16π. Thể tích V của khối trụ bằng:

Xem đáp án » 11/01/2020 28,919

Câu 2:

Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác đều cạnh có độ dài 2a. Thể tích của khối nón là:

Xem đáp án » 11/01/2020 19,741

Câu 3:

Thể tích lớn nhất của khối trụ nội tiếp hình cầu có bán kính R bằng:

 

Xem đáp án » 11/01/2020 17,424

Câu 4:

Một hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao và bằng a. Một hình vuông ABCDAB;CD là 2 dây cung của 2 đường tròn đáy và mặt phẳng (ABCD)  không vuông góc với đáy. Diện tích hình vuông đó bằng:

Xem đáp án » 11/01/2020 15,467

Câu 5:

Cho hình trụ có chiều cao bằng  2a, bán kính đáy bằng a. Diện tích xung quanh hình trụ bằng:

Xem đáp án » 11/01/2020 15,242

Câu 6:

Cho hình nón có bán kính đáy bằng a và độ dài đường sinh bằng 2a. Diện tích xung quanh hình nón đó bằng:

Xem đáp án » 11/01/2020 15,089

Câu 7:

Cho tam giác ABC cân tại A, góc BAC^=120o và AB = 4cm Tính thể tích khối tròn xoay lớn nhất có thể khi ta quay tam giác ABC xung quanh đường thẳng chứa một cạnh của tam giác ABC.

Xem đáp án » 11/01/2020 12,219

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK