Câu hỏi:

11/01/2020 7,821

Phần thực và phần ảo của số phức z=(1+2i)i lần lượt là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số phức đối của z=5+7i là

Xem đáp án » 11/01/2020 44,179

Câu 2:

Số phức liên hợp của số phức z=1-2i là

Xem đáp án » 11/01/2020 16,607

Câu 3:

Tìm số phức liên hợp của số phức z=i(3i+1).

Xem đáp án » 11/01/2020 14,816

Câu 4:

Tìm phần ảo của số phức z, biết (1-i)z=3+i ?

Xem đáp án » 11/01/2020 10,829

Câu 5:

Cho số phức z=3-4i.Mô đun của số phức z là

Xem đáp án » 11/01/2020 10,584

Câu 6:

Cho số phức z=3+2i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z¯

Xem đáp án » 11/01/2020 8,065

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK