Câu hỏi:

11/01/2020 1,923

Người ta đổ một cái cống bằng cát, đá, xi măng và sắt thép như hình vẽ bên dưới. Thể tích nguyên vật liệu cần dùng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khối trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông. Biết diện tích xung quanh của khối trụ bằng 16π. Thể tích V của khối trụ bằng:

Xem đáp án » 11/01/2020 26,722

Câu 2:

Thể tích lớn nhất của khối trụ nội tiếp hình cầu có bán kính R bằng:

 

Xem đáp án » 11/01/2020 15,911

Câu 3:

Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác đều cạnh có độ dài 2a. Thể tích của khối nón là:

Xem đáp án » 11/01/2020 15,454

Câu 4:

Cho hình trụ có chiều cao bằng  2a, bán kính đáy bằng a. Diện tích xung quanh hình trụ bằng:

Xem đáp án » 11/01/2020 14,413

Câu 5:

Cho hình nón có bán kính đáy bằng a và độ dài đường sinh bằng 2a. Diện tích xung quanh hình nón đó bằng:

Xem đáp án » 11/01/2020 14,221

Câu 6:

Một hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao và bằng a. Một hình vuông ABCDAB;CD là 2 dây cung của 2 đường tròn đáy và mặt phẳng (ABCD)  không vuông góc với đáy. Diện tích hình vuông đó bằng:

Xem đáp án » 11/01/2020 13,941

Câu 7:

Cho tam giác ABC cân tại A, góc BAC^=120o và AB = 4cm Tính thể tích khối tròn xoay lớn nhất có thể khi ta quay tam giác ABC xung quanh đường thẳng chứa một cạnh của tam giác ABC.

Xem đáp án » 11/01/2020 10,923

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK