Câu hỏi:

11/07/2024 722

Hãy xác định các câu sau đây đúng hoặc sai về nội dung lịch sử.

A. Hoạt động kinh tế chủ đạo trong các thành thị trung đại là nông nghiệp.

B. Lãnh địa là đơn vị kinh tế khép kín.

C. Các lãnh chúa sống bằng việc bóc lột sức lao động của nô lệ.

D. Những nông dân tự do bị mất ruộng đất, phải lĩnh canh ruộng đất để cày cấy, trở thành nông nô.

E. Thành thị ra đời góp phần xây dựng nền văn hoá mới của tầng lớp thị dân.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

- Những câu đúng là: b), d), e)

- Những câu sai là: a), c)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đã đánh dấu

Xem đáp án » 29/06/2022 1,964

Câu 2:

Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến ở Tây Âu cho đến thế kỉ IX là

Xem đáp án » 29/06/2022 1,315

Câu 3:

Giai cấp giữ vai trò sản xuất chính trong lãnh địa phong kiến ở Tây Âu là

Xem đáp án » 29/06/2022 1,273

Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ La Mã?

Xem đáp án » 29/06/2022 1,031

Câu 5:

Ngành kinh tế chủ yếu trong các thành thị Tây Âu thời trung đại là

Xem đáp án » 29/06/2022 998

Câu 6:

Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò của thành thị trung đại Tây Âu?

Xem đáp án » 29/06/2022 973

Câu 7:

Tìm hiểu và cho biết một số dấu ấn tiêu biểu của thành thị trung đại (các thành phố cổ, trường đại học,...) còn được bảo tồn, gìn giữ và phát triển đến ngày nay.

Xem đáp án » 29/06/2022 856

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900