Câu hỏi:

29/06/2022 18

Hãy xác định các ý trả lời đúng cho câu hỏi sau.

Câu hỏi: Trong các ý sau đây, ý nào nói về vai trò của các thành thị trung đại đối với xã hội phong kiến Tây Âu?

A. Một số thành thị do các lãnh chúa lập ra hoặc được phục hồi từ các thành thị cổ đại.

 B. Tầng lớp thị dân mới được hình thành đòi hỏi phải xây dựng nền văn hoá mới.

C. Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp trong các thành thị dần phá vỡ tính tự nhiên của nền kinh tế lãnh địa phong kiến.

D. Thành thị ra đời góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến tập quyền.

E. Cư dân sống trong các thành thị chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

- Các ý đúng là: C, D

- Vai trò của các thành thị trung đại đối với xã hội phong kiến Tây Âu:

+ Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp trong các thành thị dần phá vỡ tính tự nhiên của nền kinh tế lãnh địa phong kiến.

+ Thành thị ra đời góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến tập quyền.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cư dân sống trong các thành thị trung đại Tây Âu chủ yếu là

Xem đáp án » 29/06/2022 91

Câu 2:

Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đã đánh dấu

Xem đáp án » 29/06/2022 44

Câu 3:

Tại sao nói: Thành thị ra đời góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền?

Xem đáp án » 29/06/2022 36

Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ La Mã?

Xem đáp án » 29/06/2022 31

Câu 5:

Quyền “miễn trừ mà nhà vua ban cho lãnh chúa trong thời kì trung đại ở Tây Âu là

A. nhà vua không được can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa.

Xem đáp án » 29/06/2022 24

Câu 6:

Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến Tây Âu là gì?

Xem đáp án » 29/06/2022 23

Câu 7:

Hãy ghép các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Hãy ghép các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp về nội dung lịch sử. (ảnh 1)

Xem đáp án » 29/06/2022 19

Bình luận


Bình luận