Câu hỏi:

29/06/2022 14

Lập và hoàn thiện bảng (theo mẫu dưới đây) để làm rõ sự khác nhau giữa lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại.

Nội dung

Lãnh địa phong kiến

Thành thị trung đại

Hoạt động kinh tế chủ yếu

 

 

Thành phần cư dân chủ yếu

 

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Nội dung

Lãnh địa phong kiến

Thành thị trung đại

Hoạt động kinh tế chủ yếu

Sản xuất nông nghiệp

Sản xuất thủ công nghiệp và thương nghiệp

Thành phần cư dân chủ yếu

Lãnh chúa, nông nô

Thợ thủ công, thương nhân

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cư dân sống trong các thành thị trung đại Tây Âu chủ yếu là

Xem đáp án » 29/06/2022 91

Câu 2:

Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đã đánh dấu

Xem đáp án » 29/06/2022 31

Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ La Mã?

Xem đáp án » 29/06/2022 29

Câu 4:

Tại sao nói: Thành thị ra đời góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền?

Xem đáp án » 29/06/2022 23

Câu 5:

Quyền “miễn trừ mà nhà vua ban cho lãnh chúa trong thời kì trung đại ở Tây Âu là

A. nhà vua không được can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa.

Xem đáp án » 29/06/2022 23

Câu 6:

Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến Tây Âu là gì?

Xem đáp án » 29/06/2022 22

Câu 7:

Để thoát khỏi lãnh địa, một số thợ thủ công đã

Xem đáp án » 29/06/2022 19

Bình luận


Bình luận