Câu hỏi:

29/06/2022 523

Hãy chọn từ/cụm từ để hoàn thiện các câu sau.

Các cuộc phát kiến địa lí đã diễn ra vào cuối thế kỉ ...(1)... - đầu thế kỉ ...(2)..., trong đó ...(3)... và ...(4)... là những nước đi tiên phong.

Những nhà phát kiến đã tìm ra những ...(5)...., .....(6)…. hàng hải mới. Phát kiến địa lí đã đem về...(7)... khối lượng lớn vàng bạc, nguyên liệu.

Tuy nhiên, phát kiến địa lí cũng gây ra những tác động ...(8)... như làm nảy sinh nạn buôn bán nô lệ da đen.

Sau các cuộc phát kiến địa lí, giới ...(9)... và ...(10)... châu Âu đẩy mạnh việc cướp bóc và buôn bán nhằm tích luỹ vốn và nhân công.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hãy chọn từ/cụm từ để hoàn thiện các câu sau.

Các cuộc phát kiến địa lí đã diễn ra vào cuối thế kỉ ...(1)... - đầu thế kỉ ...(2)..., trong đó ...(3)... và ...(4)... là những nước đi tiên phong.

Những nhà phát kiến đã tìm ra những ...(5)...., .....(6)…. hàng hải mới. Phát kiến địa lí đã đem về...(7)... khối lượng lớn vàng bạc, nguyên liệu.

Tuy nhiên, phát kiến địa lí cũng gây ra những tác động ...(8)... như làm nảy sinh nạn buôn bán nô lệ da đen.

Sau các cuộc phát kiến địa lí, giới ...(9)... và ...(10)... châu Âu đẩy mạnh việc cướp bóc và buôn bán nhằm tích luỹ vốn và nhân công.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biến đổi chính trong xã hội Tây Âu cuối thời kì trung đại là gì? Hãy cho biết nguồn gốc xuất thân của giai cấp tư sản và vô sản.

Xem đáp án » 11/07/2024 6,892

Câu 2:

Một hậu quả của phát kiến địa lí là dẫn đến làn sóng xâm lược thuộc địa và cướp bóc thực dân. Hãy tìm hiểu và cho biết Việt Nam đã từng bị xâm lược và trở thành thuộc địa của nước nào?

Xem đáp án » 11/07/2024 2,018

Câu 3:

Những thành phần nào hình thành nên giai cấp tư sản trong xã hội Tây Âu?

Xem đáp án » 11/07/2024 1,521

Câu 4:

Người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ là

Xem đáp án » 29/06/2022 1,040

Câu 5:

Nội dung nào không phải là hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí ở Tây Âu thời trung đại?

Xem đáp án » 29/06/2022 862

Câu 6:

Các cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào?

Xem đáp án » 11/07/2024 855

Câu 7:

Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B sao cho phù hợp với hành trình của các cuộc phát kiến địa lí.

Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B sao cho phù hợp với hành trình của các cuộc phát kiến địa lí. (ảnh 1)

Xem đáp án » 11/07/2024 848

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900