Câu hỏi:

29/06/2022 724

Ý nào không đúng về chữ Phạn của Ấn Độ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

- Chữ Phạn: là ngôn ngữ - văn tự để sáng tác văn học, thơ ca; là nguồn gốc của ngôn ngữ và chữ viết Hin-đu thông dụng hiện nay Ấn Độ; Chữ Phạn đã trở thành ngôn ngữ-văn tự sáng tạo các bộ kinh“khổng lồ" của Ấn Độ.

- Ở Đông Nam Á, trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ, một số nhóm dân cư đã sáng tạo ra chữ viết riêng của dân tộc mình, ví dụ: chữ Chăm cổ; chữ Khơ-me cổ…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nổi bật về kiến trúc Ấn Độ là

Xem đáp án » 29/06/2022 4,136

Câu 2:

Điểm chung nổi bật về sự thành lập của hai Vương triều Đê-li và Mô-gôn đó là

Xem đáp án » 29/06/2022 1,517

Câu 3:

b) Từ đó, em hãy cho biết đánh giá của mình về vị trí của Vương triều Đê-li và Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,446

Câu 4:

Ấn Độ được thống nhất vào thời gian nào?

Xem đáp án » 29/06/2022 1,202

Câu 5:

Ấn Độ bị thực dân Anh xâm lược vào

Xem đáp án » 29/06/2022 1,157

Câu 6:

a) Hãy lập và hoàn thành bảng (theo mẫu dưới đây, những nội dung phù hợp về Vương triều Mô-gôn, Vương triều Đê-li

Nội dung

Vương triều Đê-li

Vương triều Mô-gôn

Tình hình chính trị

 

 

Tình hình kinh tế

 

 

Tình hình văn hoá - xã hội

 

 

 

Xem đáp án » 29/06/2022 976

Câu 7:

Vương triều Gúp-ta được gọi là thời kì hoàng kim của Ấn Độ vì

Xem đáp án » 29/06/2022 810

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900