Câu hỏi:

10/07/2022 8,873

Một vật khối lượng 20 kg thì có trọng lượng gần bằng giá trị nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lấy g = 9,8 m/s2 thì trọng lượng của vật là \[P = m.g = 20.9,8 = 196N\].

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở gần Trái Đất trọng lực có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 10/07/2022 18,688

Câu 2:

Một dây treo chỉ chịu được lực căng giới hạn là 10 N, người ta treo một vật khối lượng 2 kg vào một đầu dây. Hỏi dây có bị đứt không? Lấy \[{\rm{g = 10 m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}\].

Xem đáp án » 10/07/2022 11,772

Câu 3:

Trọng lực là

Xem đáp án » 10/07/2022 7,591

Câu 4:

Một vật khối lượng 10 kg được treo thẳng đứng bởi một sợi dây, vật ở trạng thái cân bằng. Tính độ lớn lực căng tác dụng vào vật. Lấy \[{\rm{g = 10 m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}\].

Xem đáp án » 10/07/2022 4,735

Câu 5:

Lực căng dây có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 10/07/2022 3,243

Câu 6:

Đơn vị của lực căng là gì?

Xem đáp án » 10/07/2022 2,360

Bình luận


Bình luận