Câu hỏi:

05/07/2022 9

But-2-en có công thức cấu tạo là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

But-2-en có công thức cấu tạo là CH3-CH=CH-CH3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

điều kiện thường, dãy nào sau đây chỉ gồm các ankan khí?

Xem đáp án » 05/07/2022 22

Câu 2:

Phản ứng đặc trưng của ankan là

Xem đáp án » 05/07/2022 20

Câu 3:

Ankan hidrocacbon

Xem đáp án » 05/07/2022 14

Câu 4:

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây:
Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây: (ảnh 1)
Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2

Xem đáp án » 05/07/2022 14

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hidrocacbon X thu được 0,3 mol CO2. X tác dụng với dung dịchAgNO3/ NH3 tạo kết tủa. Công thức cấu tạo của X

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Câu 6:

Dùng CTCT thu gọn viết các phương trình phản ứng và ghi điều kiện (nếu có) trong các trường hợp sau:

a. Cho CH4 + Cl2 (as, 1 : 1)

b. Cho CH2=CH2 + dd Br2

c. Cho CH C-CH3 + H2 (Pd/PbCO3, to)

d. Cho CH2=CH-CH=CH2 + H2

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Câu 7:

Cho 1 mol etilen phản ứng vừa đủ với dung dịch brom. Số mol của brom đã phản ứng là

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Bình luận


Bình luận