Câu hỏi:

05/07/2022 9

Khi thực hiện phản ứng đun nóng CH3COONa với vôi tôi xút thu được

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

CH3COONa + NaOH CaO,to CH4↑ + Na2CO3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

điều kiện thường, dãy nào sau đây chỉ gồm các ankan khí?

Xem đáp án » 05/07/2022 22

Câu 2:

Phản ứng đặc trưng của ankan là

Xem đáp án » 05/07/2022 20

Câu 3:

Ankan hidrocacbon

Xem đáp án » 05/07/2022 14

Câu 4:

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây:
Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây: (ảnh 1)
Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2

Xem đáp án » 05/07/2022 14

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hidrocacbon X thu được 0,3 mol CO2. X tác dụng với dung dịchAgNO3/ NH3 tạo kết tủa. Công thức cấu tạo của X

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Câu 6:

Cho 1 mol etilen phản ứng vừa đủ với dung dịch brom. Số mol của brom đã phản ứng là

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Câu 7:

Ankan nào sau đây đồng phân mạch cacbon?

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Bình luận


Bình luận