Câu hỏi:

05/07/2022 9

a. Đốt cháy hết 2,24 lít ankan X (đktc), dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thấy 40 gam kết tủa. Xác định CTPT của X.
b. Dẫn một lượng vừa đủ hỗn hợp A gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng lội vào bình đựng 100 gam dung dịch Br2 10%. Sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch brom tăng 2,94 gam. Xác định CTPT của 2 anken trong A.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a. nankan = 0,1 mol

nCO2 = nkết tủa = 0,4 mol 

Áp dụng công thức: nankan = nH2OnCO2 suy ra = 0,1 + 0,4 = 0,5 mol

Bảo toàn nguyên tố C suy ra nC = nCO2 = 0,4 mol

Bảo toàn nguyên tố H suy ra nH = 2nH2O  = 1 mol

nC : nH = 0,4 : 1 = 4 : 10

Vậy công thức phân tử X là C4H10

b. nBr2=100.10%160 = 0,0625 mol

Khối lượng dung dịch brom tăng 2,94 gam suy ra mhỗn hợp phản ứng = 2,94 g

Mhỗn hợp = 2,940,0625 = 47,04

Mà 2 anken kế tiếp nhau suy ra 2 anken đó là  C3H(42) và C4H8 (56).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

điều kiện thường, dãy nào sau đây chỉ gồm các ankan khí?

Xem đáp án » 05/07/2022 22

Câu 2:

Phản ứng đặc trưng của ankan là

Xem đáp án » 05/07/2022 20

Câu 3:

Ankan hidrocacbon

Xem đáp án » 05/07/2022 14

Câu 4:

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây:
Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây: (ảnh 1)
Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2

Xem đáp án » 05/07/2022 14

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hidrocacbon X thu được 0,3 mol CO2. X tác dụng với dung dịchAgNO3/ NH3 tạo kết tủa. Công thức cấu tạo của X

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Câu 6:

Dùng CTCT thu gọn viết các phương trình phản ứng và ghi điều kiện (nếu có) trong các trường hợp sau:

a. Cho CH4 + Cl2 (as, 1 : 1)

b. Cho CH2=CH2 + dd Br2

c. Cho CH C-CH3 + H2 (Pd/PbCO3, to)

d. Cho CH2=CH-CH=CH2 + H2

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Câu 7:

Cho 1 mol etilen phản ứng vừa đủ với dung dịch brom. Số mol của brom đã phản ứng là

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Bình luận


Bình luận