Câu hỏi:

15/01/2020 16,631

Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=12x-1 biết F(1)=2. Giá trị của F(2) là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giả sử hàm số y=f(x) liên tục, nhận giá trị dương trên 0;+ và thỏa mãn f(1)=1, f(x)=f'(x)3x+1, với mọi x>0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 16/01/2020 22,982

Câu 2:

Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=12x-1. Biết F(1)=2. Giá trị của F (2) là

Xem đáp án » 16/01/2020 18,159

Câu 3:

Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x)=x2ex3+1 là:

Xem đáp án » 16/01/2020 15,806

Câu 4:

Cho hàm số f(x), f(-x) liên tục trên  và thỏa mãn 2f(x)+3f(-x)=14+x2. Tính I=-22f(x)dx.

Xem đáp án » 16/01/2020 15,764

Câu 5:

Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x)=52x ?

Xem đáp án » 16/01/2020 12,708

Câu 6:

Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=1x-1 thỏa mãn F(5)=2 và F(0)=1. Tính F(2)-F(-1).

Xem đáp án » 15/01/2020 9,268

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK