Câu hỏi:

16/01/2020 1,154

Tìm điều kiện của tham số thực m để hàm số y=x4-2(m+1) x2-3  có 3 cực trị.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm tổng tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y=2x3+3(m-1)x2+6m(1-2m)x song song đường thẳng y= -4x.

Xem đáp án » 16/01/2020 17,516

Câu 2:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y=mx-4m-x nghịch biến trên khoảng (-3;1)

Xem đáp án » 16/01/2020 15,611

Câu 3:

Cho hàm số y=2x+1+12x-m với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m trong khoảng (-50;50) để hàm số nghịch biến trên (-1;1). Số phần tử của S là:

Xem đáp án » 16/01/2020 4,927

Câu 4:

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y=-x4+18x2-1 là

Xem đáp án » 16/01/2020 4,853

Câu 5:

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương và nhỏ hơn 2018 của tham số m để hàm số y=x-2x-m nghịch biến trên khoảng (1;9). Tính số phần tử của tập hợp S.

Xem đáp án » 16/01/2020 4,464

Câu 6:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=x3+mx+2 cắt trục hoành tại một điểm duy nhất

Xem đáp án » 16/01/2020 4,133

Câu 7:

Tính tổng S tất cả các giá trị nguyên dương m sao cho đồ thị hàm số y=(4-m)x2+2mx-3-mx-2 có 2 tiệm cận ngang.

Xem đáp án » 16/01/2020 3,117

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK