Câu hỏi:

21/07/2022 505

Ở một con chồn, trung bình mỗi phút tim đập khoảng 100 nhịp. Thời gian để các ngăn tim được dãn nghỉ là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Mỗi phút tim đập 100 nhịp → chu kỳ tim : 60100=0,6s

VD : chu kỳ tim của 1 loài : 0,8 tâm nhĩ nghỉ 7/8 ; tâm thất nghỉ 5/8

→ ở con chồn này tâm nhĩ được nghỉ 78×0,6=0,525 giây; tâm thất được nghỉ 58×0,6=0,375 giây
Ở một con chồn, trung bình mỗi phút tim đập khoảng 100 nhịp. Thời gian để các ngăn tim được dãn nghỉ là: (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi phân tích thành phần 1 loại dịch trong một bộ phận của cây có hoa thấy có chủ yếu là chất hữu cơ như: saccarôzơ, axit amin…khả năng đó là dịch của:

Xem đáp án » 21/07/2022 816

Câu 2:

Phát biểu nào không đúng về vai trò của quá trình thoát hơi nước?

Xem đáp án » 21/07/2022 647

Câu 3:

Liên quan đến hiệu quả trao đổi khí, cho các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí như sau:

1. Bề mặt trao đổi khí rộng                       2. Máu không có sắc tố.           

3. Bề mặt mỏng, ẩm ướt                           4. Bề mặt trao đổi dày và khô thoáng.       

5. Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch máu

6. Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ khí ôxi và cacbônic

Có mấy đặc điểm đúng?

Xem đáp án » 21/07/2022 460

Câu 4:

Con đường tế bào chất dẫn nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ có đặc điểm?

Xem đáp án » 21/07/2022 452

Câu 5:

- Ở thực vật, thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm gì khác với thoát hơi nước qua khí khổng?

- Thoát hơi nước ở mặt trên hay mặt dưới của lá mạnh hơn? Vì sao.

Xem đáp án » 21/07/2022 430

Câu 6:

Nguyên tố nào không liên quan trực tiếp đến hàm lượng diệp lục trong cây?

Xem đáp án » 21/07/2022 391

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900