Câu hỏi:

21/07/2022 413

Phát biểu có nội dung đúng sau đây là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Phát biểu đúng là A

B. sai, quang hợp là tổng hợp chất hữu cơ

C. sai, cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ CO2 và H2O

D. sai, CO2 là nguyên liệu của quang hợp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực vật nào sau đây có sự cộng sinh với vi khuẩn cố định nitơ ?

Xem đáp án » 21/07/2022 1,393

Câu 2:

Các tia sáng nào sau đây kích thích sự tổng hợp các axit amin, prôtêin?

Xem đáp án » 21/07/2022 705

Câu 3:

Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất xảy ra theo chuỗi phản ứng nào ?

Xem đáp án » 21/07/2022 547

Câu 4:

Hệ sắc tố quang hợp được phân bố ở đâu?

Xem đáp án » 21/07/2022 270

Câu 5:

Yếu tố nào sau đây trong tự nhiên có tác dụng ôxi hóa N2 của không khí thành nitrat ?

Xem đáp án » 21/07/2022 172

Câu 6:

Điều nào sau đây không phải là vai trò của quang hợp?

Xem đáp án » 21/07/2022 167

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK