Câu hỏi:

21/07/2022 66

Phân biệt các con đường hô hấp ở thực vật bằng cách điền vào bảng dưới đây.

Phân biệt các con đường hô hấp ở thực vật bằng cách điền vào bảng dưới đây. (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Phân biệt các con đường hô hấp ở thực vật bằng cách điền vào bảng dưới đây. (ảnh 2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực vật nào sau đây có sự cộng sinh với vi khuẩn cố định nitơ ?

Xem đáp án » 21/07/2022 1,397

Câu 2:

Các tia sáng nào sau đây kích thích sự tổng hợp các axit amin, prôtêin?

Xem đáp án » 21/07/2022 710

Câu 3:

Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất xảy ra theo chuỗi phản ứng nào ?

Xem đáp án » 21/07/2022 552

Câu 4:

Phát biểu có nội dung đúng sau đây là

Xem đáp án » 21/07/2022 423

Câu 5:

Hệ sắc tố quang hợp được phân bố ở đâu?

Xem đáp án » 21/07/2022 271

Câu 6:

Yếu tố nào sau đây trong tự nhiên có tác dụng ôxi hóa N2 của không khí thành nitrat ?

Xem đáp án » 21/07/2022 175

Câu 7:

Điều nào sau đây không phải là vai trò của quang hợp?

Xem đáp án » 21/07/2022 168

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK