Bộ 20 đề thi Học kì 1 Sinh học 11 có đáp án (đề 14)

  • 3397 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng biện pháp

Xem đáp án

Đáp án D

Để tăng hệ số kinh tế → tăng cơ quan kinh tế→ tăng diện tích lá để tổng hợp nhiều chất hữu cơ


Câu 2:

Thực vật nào sau đây có sự cộng sinh với vi khuẩn cố định nitơ ?

Xem đáp án

Đáp án B

Bèo hoa dâu và cây bộ Đậu có sự cộng sinh với VSV cố định nitơ.


Câu 3:

Hệ sắc tố quang hợp được phân bố ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án A

Hệ sắc tố có trên màng tilacoit


Câu 4:

Yếu tố nào sau đây trong tự nhiên có tác dụng ôxi hóa N2 của không khí thành nitrat ?

Xem đáp án

Đáp án D

 Sự phóng điện trong cơn giông có tác dụng ôxi hóa N2 của không khí thành nitrat.

Câu 5:

Hình thức tiêu hóa nào sau đây là của sinh vật chưa có cơ quan tiêu hóa ?

Xem đáp án

Đáp án B

Động vật chưa có cơ quan tiêu hoá sẽ tiêu hoá thức ăn nội bào nhờ không bào tiêu hoá


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận