Câu hỏi:

21/07/2022 147

Câu có nội dung đúng sau đây là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

A. sai, nhân tố cơ bản nhất là ánh sáng

B. đúng, hiệu quả quang hợp phụ thuộc vào số lượng photon, ánh sáng đỏ có bước sóng lớn, nên ở cùng 1 cường độ chiếu sáng số photon của ánh sáng đỏ sẽ lớn hơn, kích thích được nhiều diệp lục hơn và hiệu quả quang hợp sẽ lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím

C. sai, đó là nhiệt độ tối ưu cho quang hợp không phải từ đó thì cường độ quang hợp mới tăng

D. sai, nước cung cấp H+ cho phản ứng trong pha sáng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực vật nào sau đây có sự cộng sinh với vi khuẩn cố định nitơ ?

Xem đáp án » 21/07/2022 1,391

Câu 2:

Các tia sáng nào sau đây kích thích sự tổng hợp các axit amin, prôtêin?

Xem đáp án » 21/07/2022 704

Câu 3:

Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất xảy ra theo chuỗi phản ứng nào ?

Xem đáp án » 21/07/2022 547

Câu 4:

Phát biểu có nội dung đúng sau đây là

Xem đáp án » 21/07/2022 406

Câu 5:

Hệ sắc tố quang hợp được phân bố ở đâu?

Xem đáp án » 21/07/2022 270

Câu 6:

Yếu tố nào sau đây trong tự nhiên có tác dụng ôxi hóa N2 của không khí thành nitrat ?

Xem đáp án » 21/07/2022 171

Câu 7:

Điều nào sau đây không phải là vai trò của quang hợp?

Xem đáp án » 21/07/2022 165

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK