Bộ 20 đề thi Học kì 1 Sinh học 11 có đáp án (đề 10)

  • 3773 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bộ phận hút nước chủ yếu của cây ở trên cạn là

Xem đáp án

Đáp án D

Bộ phận hút nước chủ yếu của cây ở trên cạn là rễ.


Câu 2:

Dòng mạch rây vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở lá chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án D

Dòng mạch rây vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở lá chủ yếu làsaccarôzơ và axit amin.


Câu 3:

Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng là

Xem đáp án

Đáp án C

Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng là hàm lượng nước


Câu 4:

Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi

Xem đáp án

Đáp án B

Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởicơ chế đóng mở khí khổng.


Câu 5:

Vi khuẩn Rhizôbium có khả năng cố định đạm vì chúng coenzim

Xem đáp án

Đáp án D

Vi khuẩn Rhizôbium có khả năng cố định đạm vì chúng cóếnzim nitrogenase.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận