Chuyên đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật mức độ cơ bản, nâng cao (P1)

  • 16796 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Vai trò nào sau đây không phụ thuộc quá trình quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án C

Quang hợp có các vai trò sau:

Sản phẩm quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng và là nguồn nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu.

Quang năng được chuyển hóa thành hóa năng là nguồn năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.


Câu 2:

Trong quá trình quang hợp ở thực vật, các tia sáng tím kích thích:

Xem đáp án

Đáp án D

Các tia sáng có độ dài bước sóng khác nhau ảnh hưởng không giống nhau đến cường độ quang hợp:

Các tia sáng xanh kích thích sự tổng hợp acid amine, protein.

Các tia sáng đỏ kích thích sự hình thành carbohydrate.


Câu 3:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về hệ rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng?

Xem đáp án

Đáp án C

Các tế bào lông hút không tăng dần kích thước mà rễ cây tăng số lượng lông hút để tăng diện tích hấp thụ.


Câu 4:

Biện pháp bảo quản nông phẩm nào sau đây là không phù hợp?

Xem đáp án

Đáp án A

Mất nước →  ức chế hô hấp

Lạnh → giảm cường độ hộ hấp.

Trong môi trường khí biến đổi (bơm CO2 vào) → ức chế hô hấp


Câu 5:

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ti thể có cấu trúc đặc biệt phù hợp với vai trò hô hấp. Được cấu tạo gồm 2 lớp màng, màng trong gấp nếp tạo thành các mào có chứa nhiều enzim hô hấp.

Lạp thể là bào quan thực hiện quá trình quang hợp.

Không bào ở thực vật chứa nhiều chất hữu cơ khác nhau, các sắc tố…

Mạng lưới nội chất gồm 2 loại là lưới nội chất trơn (tổng hợp lipid) và lưới nội chất hạt (tổng hợp protein).


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

11 tháng trước

Sin Lee

Bình luận


Bình luận