Bộ 20 đề thi Học kì 1 Sinh học 11 có đáp án (đề 1)

  • 3376 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu trường hợp sau đây, rễ cây trên cạn hấp thụ ion K+ cần phải tiêu tốn năng lượng ATP?
Có bao nhiêu trường hợp sau đây, rễ cây trên cạn hấp thụ ion K+ cần phải tiêu tốn năng lượng ATP? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án D

Rễ cây hấp thụ chủ động ion K+ khi nồng độ ion K+ bên trong rễ cao hơn trong đất: TH4

Câu 2:

Trật tự nào sau đây đúng khi nói về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín?

Xem đáp án

Đáp án D

Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín: Tim → động mạch → mao mạch → tĩnh mạch → tim


Câu 4:

Nhóm động vật nào sau đây có hình thức hô hấp bằng mang?

Xem đáp án

Đáp án D

Nhóm động vật có hình thức hô hấp bằng mang:Cá, ốc, tôm, cua.


Câu 5:

Ở thực vật, con đường thoát hơi nước qua tầng cutin có đặc điểm:

Xem đáp án

Đáp án D

Ở thực vật, con đường thoát hơi nước qua tầng cutin có đặc điểmvận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận