Bộ 20 đề thi Học kì 1 Sinh học 11 có đáp án (đề 15)

  • 3401 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Mạch gỗ của cây gồm các loại tế bào là

Xem đáp án

Đáp án C

Mạch gỗ của cây được cấu tạo bởi quản bào và mạch ống
Mạch gỗ của cây gồm các loại tế bào là (ảnh 1)

Câu 2:

Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

Xem đáp án

Đáp án A

Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ từ cơ quan tổng hợp tới nơi tiêu thụ hoặc tích luỹ

động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ quan chứa


Câu 3:

Nước xâm nhập từ đất vào rễ theo cơ chế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Nước xâm nhập từ đất vào rễ theo cơ chế thẩm thấu.


Câu 4:

Cơ quan thoát hơi nước của cây là

Xem đáp án

Đáp án B

Cơ quan thoát hơi nước của cây là lá (có nhiều khí khổng).


Câu 5:

Vai trò của nguyên tố Phốtpho trong cơ thể thực vật là

Xem đáp án

Đáp án A

Vai trò của nguyên tố Phốtpho trong cơ thể thực vật là thành phần của axit nuclêic, ATP.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận